Komunikat Powiatowego Lekarza weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wysoce zjadliwej grypy ptaków

W związku z bardzo licznymi zapytaniami hodowców drobiu, w szczególności dotyczącymi konieczności przetrzymywania ptaków w zamkniętych pomieszczeniach, informuję, że w dalszym ciągu występują na terenie kraju przypadki zachorowań na wysoce zjadliwą grypę ptaków u ptaków dzikich oraz ogniska choroby u drobiu hodowlanego.

W związku z powyższym w dalszym ciągu obowiązują wszystkie zakazy i  nakazy  określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2016 r. poz. 2091), w szczególności nakaz przetrzymywania drobiu w zamknięciu, w sposób uniemożliwiający jego kontakt z ptakami dzikimi.

Informuję, ze za nieprzestrzeganie zakazów i nakazów powyższego rozporządzenia grożą bardzo wysokie kary.

Informuję ponadto, że niezwłocznie po uchyleniu przez Ministra Rolnictwa   i Rozwoju Wsi przedmiotowego rozporządzenia  przekazane i opublikowane zostaną stosowne komunikaty, zarówno w miejscach, jak i w sposób  warunkujący możliwie szybkie dotarcie do zainteresowanych hodowców drobiu na terenie powiatu.        

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz dokonać zgłoszenie hodowli drobiu lub utrzymania innych ptaków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii  w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. Nr  748312809 i 748324657.

Przypominam, że wirus ptasiej grypy typu H5N8 nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli drobiu.

 

komunikat HPAI 28 lutego 2017

Brak możliwości komentowania.