Komunikat PLW afrykański pomór świń

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w sprawie zagrożenia stad trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o ciągłym rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności u dzików.

Do chwili obecnej choroba rozprzestrzeniła się na prawie całych terytoriach Litwy (w 2017 r. 175 przypadków  u dzików), Łotwy (w 2017 r. 278 przypadków u dzików), Estonii (w 2017 r.  294 przypadków u dzików) i Ukrainy (w 2017 r. 61 ognisk u trzody chlewnej).

Na terytorium Polski chorobę stwierdza się głównie u dzików (ok. 300 przypadków, z tego 141 w 2017 r.), na terenie powiatów: białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, bielskiego, monieckiego, zambrowskiego i wysokomazowieckiego w województwie podlaskim oraz na terenie powiatu bialskiego w województwie lubelskim i powiatu łosickiego  w województwie mazowieckim.

Szczególny niepokój budzi występowanie ognisk choroby u trzody chlewnej na znacznych obszarach Ukrainy. W związku z licznymi przyjazdami obywateli tego kraju do pracy w Polsce istnieje bardzo duże zagrożenie przeniesienia choroby praktycznie w każdy rejon kraju, w szczególności za pośrednictwem przywożonej żywności wyprodukowanej z mięsa wieprzowego.

Afrykański pomór świń (ASF) jest nieuleczalną chorobą wirusową występującą wyłącznie u świń i dzików. Choroba zwykle przebiega w stadzie bardzo gwałtownie, z objawami gorączki krwotocznej, bardzo licznymi wybroczynami i wylewami krwawymi na skórze, dusznością, pienistym lub krwawym wypływem z nosa, często krwawą biegunką i śmiertelnością dochodzącą do 100 %. Do zakażeń dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorymi świniami lub dzikami oraz za pośrednictwem zakażonej paszy, ściółki, środków transportu, sprzętu do obsługi zwierząt, jak również żywności wyprodukowanej z mięsa wieprzowego.

W związku z zagrożeniem przeniesienia choroby na obszar województwa dolnośląskiego hodowcy trzody zobowiązani są do stosowania zasad bioasekuracji określonych w załączonych ulotkach, w celu ochrony własnych stad przed zakażeniem oraz do niezwłocznego zgłaszania zwiększonych zachorowań i upadków świń do najbliższej lecznicy dla zwierząt lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie.

Ze względu na to, że dziki są bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu się wirusa na danym obszarze i jego przeniesienia na stada trzody chlewnej, szczególną ostrożność powinni zachować myśliwi uczestniczący w polowaniach na te zwierzęta. Myśliwi powinni zwrócić uwagę na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii, przestrzegać zasad higieny po zakończeniu polowania oraz unikać wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac związanych z obsługą świń minimum przez 48 godzin od zakończenia polowania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie choroby Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby od każdego padłego w łowisku oraz odstrzelonego chorego dzika, w tym również od dzików zabitych podczas wypadków  drogowych i innych zdarzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. Nr  748312809 i 748324657

Informuję, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie jest groźny dla człowieka, powoduje wyłącznie duże straty w hodowli trzody chlewnej.

Komunikat PLW do ściągnięcia: komunikat PLW afrykański pomór świń

 

Brak możliwości komentowania.