Zasady bioasekuracji w stadach trzody

ZASADY  BIOASEKURACJI W STADACH TRZODY CHLEWNEJ

  • zabezpieczenie terenu gospodarstw oraz budynków w których utrzymywane są zwierzęta przed dostępem zwierząt innych niż utrzymywane w gospodarstwie oraz osób postronnych,
  • zabezpieczenie wjazdów do gospodarstw oraz wejść do budynków matami dezynfekcyjnymi,
  • utrzymywanie świń w gospodarstwach w zamkniętych pomieszczeniach,
  • zabezpieczenie budynku, w którym utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych,
  • w przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym, zabezpieczenie gospodarstwa podwójnym ogrodzeniem, o co najmniej 1,5 metra wysokości,
  • zabezpieczenie gospodarstwa w środki dezynfekcyjne w ilości niezbędnej do prowadzenia dezynfekcji pojazdów, sprzętu, obuwia, rąk itp.,
  • zabezpieczenie odzieży i obuwia przeznaczonego wyłącznie do użycia w gospodarstwie,
  • zabezpieczenie paszy przed dostępem zwierząt dzikich, ptaków i gryzoni,
  • używanie w gospodarstwie wyłącznie ściółki zabezpieczonej przed dostępem zwierząt dzikich,
  • prowadzenie i właściwe przechowywanie dokumentacji w zakresie dezynfekcji, leczenia i profilaktyki w stadzie.

Zasady bioasekuracji plik do pobrania: bioasekuracja w stadach trzody

Brak możliwości komentowania.