Komunikat PLW w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Komunikat Nr 2 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie zagrożenia stad trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o dalszym rozprzestrzenianiu się na terenie kraju afrykańskiego pomoru świń, zarówno u dzików, jak również u trzody chlewnej.
Do chwili obecnej stwierdzono 338 przypadków choroby u dzików, z tego 179 w 2017 r., na terenie powiatów: białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, bielskiego, monieckiego, zambrowskiego i wysokomazowieckiego w województwie podlaskim oraz na terenie powiatu bialskiego w województwie lubelskim i powiatu łosickiego  w województwie mazowieckim.

Ponadto w ubiegłym tygodniu, po ponad 8 miesiącach niewystępowania na terenie kraju, stwierdzono 7 nowych ognisk choroby u trzody chlewnej w małych gospodarstwach przyzagrodowych prowadzących hodowlę od 2 do 14 szt. świń w powiecie bialskim w województwie lubelskim oraz monieckim i siemiatyckim w województwie podlaskim.

W związku z ciągłym rozprzestrzenianiem się i dużym zagrożeniem przeniesienia choroby na inne obszary kraju przypominam o obowiązku stosowania przez hodowców trzody chlewnej, w szczególności prowadzących hodowlę w gospodarstwach przyzagrodowych i położonych w pobliżu kompleksów leśnych, zasad bioasekuracji określonych w załączonych ulotkach, w celu ochrony własnych stad przed zakażeniem oraz do niezwłocznego zgłaszania zwiększonych zachorowań i upadków świń do najbliższej lecznicy dla zwierząt lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie.

Ze względu na rozprzestrzenianie się choroby u dzików przypominam również o zachowaniu szczególnej ostrożności przez myśliwych uczestniczących w polowaniach na te zwierzęta. Myśliwi powinni zwrócić uwagę na zwiększone padnięcia w lesie dzików i poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii, przestrzegać zasad higieny po zakończeniu polowania oraz unikać wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac związanych z obsługą świń minimum przez 48 godzin od zakończenia polowania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie choroby Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby od każdego padłego w łowisku oraz odstrzelonego chorego dzika, w tym również od dzików zabitych podczas wypadków  drogowych i innych zdarzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. Nr  748312809 i 748324657

Informuję, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie jest groźny dla człowieka, powoduje wyłącznie duże straty w hodowli trzody chlewnej.

komunikat PLW
ulotka ASF
apel MRiRW

Brak możliwości komentowania.