Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zagrożenia stad trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o ciągłym rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności u dzików.

Do chwili obecnej choroba rozprzestrzeniła się na prawie całych terytoriach Litwy    (1326 przypadków  u dzików 2017 r. i 253 w 2018), Łotwy (947 przypadków u dzików        w 2017 r. i 118 w 2018) i Estonii (637 przypadków u dzików w 2017 r. i 43 w 2018) Występuje także w Republice Czeskiej (202 przypadki u dzików w 2017 r. i 14 w 2018), Ukrainie (124 ogniska u trzody chlewnej w 2017 r. i 8 w 2018) i Rumunii ( 2 ogniska      w 2017 i 2 w 2018 r.).

Na terytorium Polski od 2014 r. do chwili obecnej stwierdzono 107 ognisk choroby u trzody chlewnej, z tego 81 ognisk w 2017 r. i 3 ogniska w 2018 r. oraz 1222 przypadków u dzików, z tego 741 w 2017 r. (334 w listopadzie i grudniu) i 318 przypadków w 2018 r., na terenie powiatów: białostockiego, sokólskiego, hajnowskiego, siemiatyckiego, bielskiego, monieckiego, zambrowskiego, wysokomazowieckiego, sejneńskiego, augustowskiego i grajewskiego w województwie podlaskim, na terenie powiatu bialskiego, włodawskiego, radzyńskiego, parczewskiego, łukowskiego                   i chełmskiego w województwie lubelskim, powiatu łosickiego, siedleckiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego,  piaseczyńskiego, m. st. Warszawa, nowodworskiego i otwockiego w województwie mazowieckim oraz powiatu ełckiego, bartoszyckiego i braniewskiego w województwie warmińsko-mazurskim.

Afrykański pomór świń (ASF) jest nieuleczalną chorobą wirusową występującą wyłącznie u świń i dzików. Choroba zwykle przebiega w stadzie bardzo gwałtownie,          z objawami gorączki krwotocznej, bardzo licznymi wybroczynami i wylewami krwawymi na skórze, dusznością, pienistym lub krwawym wypływem z nosa, często krwawą biegunką i śmiertelnością dochodzącą do 100 %. Do zakażeń dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorymi świniami lub dzikami oraz za pośrednictwem zakażonej paszy, ściółki, środków transportu, sprzętu do obsługi zwierząt, jak również żywności wyprodukowanej z mięsa wieprzowego.

W związku z zagrożeniem przeniesienia choroby na obszar województwa dolnośląskiego hodowcy trzody zobowiązani są do stosowania zasad bioasekuracji określonych w przekazanych wcześniej ulotkach, w celu ochrony własnych stad przed zakażeniem oraz do niezwłocznego zgłaszania zwiększonych zachorowań i upadków świń do najbliższej lecznicy dla zwierząt lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii                     w Dzierżoniowie.

Ze względu na to, że dziki są bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu się wirusa na danym obszarze i jego przeniesienia na stada trzody chlewnej, szczególną ostrożność powinni zachować myśliwi uczestniczący w polowaniach na te zwierzęta. Myśliwi powinni zwrócić uwagę na padnięcia w lesie dzików i w każdym przypadku poinformować o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii, przestrzegać zasad bioasekuracji w czasie  polowania oraz unikać wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac związanych z obsługą świń minimum przez 72 godziny od zakończenia polowania.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie choroby Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby od każdego padłego w łowisku oraz odstrzelonego chorego dzika, w tym również od dzików zabitych podczas wypadków  drogowych i innych zdarzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. Nr  748312809 i 748324657

Informuję, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie jest groźny dla człowieka, powoduje wyłącznie duże straty w hodowli trzody chlewnej.

komunikat ASF

 

Brak możliwości komentowania.