Soda kaustyczna zasady przygotowania roztworów

Opis produktu:

SODA KAUSTYCZNA Preparat dezynfekcyjny ——————————————————————————–

Skład:
Natrium hydroxydatum 100,0

Właściwości:
Preparat jest silną zasadą, jego działanie odkażające polega na powstawaniu wolnych jonów wodorotlenowych, które powodują denaturacje białka, zmydlanie tłuszczy oraz rozkład węglowodanów. Zjawiska te są podstawą niszczenia drobnoustrojów. Roztwory sody kaustycznej działają bójczo w stosunku do bakterii i wirusów. Słabsze działanie wykazuje w stosunku do grzybów chorobotwórczych, prątków oraz form przetrwalnikowych bakterii.

Wskazania:
Preparat stosuje się do dezynfekcji pomieszczeń i ludzi oraz sprzętu inwentarskiego i środków transportu w przypadku wystąpienia lub zagrożenia chorobą (szczególnie pryszczycą, ASF).

Działania niepożądane:
Przy kontakcie preparatu lub jego roztworów ze skórą może dochodzić do oparzeń.

Interakcje:
Nie stosować preparatu łącznie z kwasami.

Dawkowanie i stosowanie:
Należy stosować następujące roztwory:
-1% do odkażania rąk ludzi,

-2% do  odkażania  –  przedmiotów,  pomieszczeń,  dużych  powierzchni,  środków transportowych, itp. (pryszczyca, ASF)

Przygotowanie roztworu podstawowego 40%:

1 kg lub 100 g sody kaustycznej rozpuścić całkowicie w 1,5 litra lub 150 ml wody.

Roztwór ten należy przechowywać w szczelnie zamkniętych naczyniach z powodu pochłaniania CO2 z powietrza i powstawania NaCO3.

Przygotowanie wodnego roztworu roboczego 1%, 2%:
– dla uzyskania 1% roztworu, 180 ml roztworu podstawowego uzupełnić wodą do 10 litrów. – – dla uzyskania 2% roztworu, 360 ml roztworu podstawowego uzupełnić wodą do 10 litrów.

Powierzchnie zabrudzone przed dezynfekcją należy oczyścić mechanicznie a usunięty brud nasączyć środkiem dezynfekcyjnym. Wskazane jest przeprowadzenie dezynfekcji z użyciem gorącego roztworu.(60stopni-70stopni) Z uwagi na to, że roztwory sody kaustycznej mają silne działanie żrące, może dojść do zniszczenia niektórych materiałów poddanych dezynfekcji. Roztwory robocze zużyć w ciągu 24 godzin.

 
 

 

Brak możliwości komentowania.