Komunikat w sprawie możliwości uznania regionu III województwa dolnośląskiego za urzędowo wolne od choroby Aujeszky’ego u świń.

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w sprawie możliwości uznania regionu III województwa dolnośląskiego za urzędowo wolne od choroby Aujeszky’ego u świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że w związku z dobrą sytuacją epizootyczną na terytorium Polski w zakresie występowania choroby Aujeszky’ego u świń Główny Lekarz Weterynarii planuje na początku 2019 r. złożyć do Komisji Europejskiej wniosek o uznanie kolejnych regionów kraju za urzędowo wolne od tej choroby, w tym region III województwa dolnośląskiego składający się z powiatów: dzierżoniowskiego, kłodzkiego, oławskiego, strzelińskiego, świdnickiego, wałbrzyskiego, wrocławskiego i ząbkowickiego.

W związku z powyższym, w najbliższym czasie, w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7, planowane są spotkania/konsultacje z hodowcami trzody chlewnej z terenu powiatu, na które serdecznie Państwa zapraszam w dowolnym dniu w godz. od 800 -1500.

Na przedmiotowych spotkaniach/konsultacjach zapoznani Państwo zostaniecie ze wszystkimi konsekwencjami uznania regionu za urzędowo wolny, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści oraz ewentualnych utrudnień związanych z przemieszczaniem świn pomiędzy regionami o różnym statusie epizootycznym oraz będziecie Państwo mieli możliwość podpisania deklaracji, wyrażając tym samym swoje stanowisko odnośnie ewentualnego uznania regionu za urzędowo wolny od choroby Aujeszky’ego.

Po uznaniu regionu niewątpliwą korzyścią będzie możliwość wysyłki świń bez konieczności dodatkowych badań i kwarantanny do wszystkich regionów w UE uznanych za urzędowo wolne, które stanowią większość we wspólnocie.

Po uznaniu większości regionów Polski za urzędowo wolne na początku 2019 r. oraz planowanym uznaniu całego terytorium kraju do końca 2020 r. zwiększy się konkurencyjność i związana z tym wysyłka do innych krajów polskiej trzody chlewnej i produktów z mięsa wieprzowego, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na krajowy rynek wieprzowiny.

W regionie uznanym za urzędowo wolny od choroby Aujeszky’ego radykalnie zmniejszy się ilość prób pobieranych przez Inspekcję Weterynaryjną w ramach stałego monitorowania choroby.

Trudności mogą dotyczyć jedynie przemieszczania na teren powiatu świń z regionów kraju i UE, które jeszcze nie będą posiadały statusu urzędowo wolnego od choroby, co dla hodowców z terenu powiatu dzierżoniowskiego praktycznie nie ma żadnego znaczenia.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. Nr  748312809 i 748324657

Brak możliwości komentowania.