Komunikat w sprawie zagrożenia stad trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 6 września  2018 r. w sprawie zagrożenia stad trzody chlewnej afrykańskim pomorem świń

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o ciągłym rozprzestrzenianiu się afrykańskiego pomoru świń, zarówno u dzików, jak również u trzody chlewnej.

Do chwili obecnej choroba wystąpiła na terenie Litwy (1190 przypadków u dzików   i 49 ognisk u trzody chlewnej w 2018 r.), Łotwy (522 przypadki u dzików i 10 ognisk u trzody chlewnej w 2018 r.), Estonii (192 przypadki u dzików w 2018 r.), Republiki Czeskiej (28 przypadków u dzików w 2018 r.), Węgry (33 przypadki u dzików w 2018 r.), Ukrainie (36 przypadków u dzików i 77 ognisk u trzody chlewnej w 2018 r.), Rumunii (32 przypadki u dzików i 834 ogniska u trzody chlewnej w 2018 r.) i Bułgarii (1 ognisko u trzody chlewnej w 2018 r.).

Na terytorium Polski od 2014 r. do chwili obecnej stwierdzono  210 ognisk choroby u trzody chlewnej, z tego  81 w 2017 r. i 106 w 2018 r. oraz 741 przypadków choroby u dzików w 2017 r. i 1893 w 2018 r., na terenie województwa podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i ostatnio w powiecie lubaczowskim w województwie podkarpackim.

Afrykański pomór świń (ASF) jest nieuleczalną chorobą wirusową występującą wyłącznie u świń i dzików. Choroba zwykle przebiega w stadzie bardzo gwałtownie, z objawami gorączki krwotocznej, bardzo licznymi wybroczynami i wylewami krwawymi na skórze, dusznością, pienistym lub krwawym wypływem z nosa, często krwawą biegunką i śmiertelnością dochodzącą do 100 %. Do zakażeń dochodzi poprzez bezpośredni kontakt z chorymi świniami lub dzikami oraz za pośrednictwem zakażonej paszy, ściółki, środków transportu, sprzętu do obsługi zwierząt, jak również żywności wyprodukowanej z mięsa wieprzowego.

W związku z zagrożeniem przeniesienia choroby na obszar województwa dolnośląskiego wszyscy hodowcy trzody chlewnej zobowiązani są do stosowania zasad bioasekuracji wynikających z obowiązujących przepisów, przekazanych wcześniej w ulotkach, pismach i komunikatach, w celu ochrony własnych stad przed zakażeniem oraz do niezwłocznego zgłaszania zwiększonych zachorowań, w szczególności  przebiegających z wysoką gorączką i charakterystycznymi objawami oraz upadków świń do najbliższej lecznicy dla zwierząt lub Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie.

Ze względu na to, że dziki są bardzo istotnym wektorem w rozprzestrzenianiu się wirusa na danym obszarze i jego przeniesienia na stada trzody chlewnej, szczególną ostrożność powinni zachować myśliwi uczestniczący w polowaniach na te zwierzęta. Myśliwi powinni przestrzegać zasad bioasekuracji w czasie  polowania oraz unikać wchodzenia do chlewni lub wykonywania prac związanych z obsługą świń minimum przez 72 godziny od zakończenia polowania.

Bardzo istotną sprawą w zapobieganiu rozprzestrzeniania się choroby jest szybkie zgłaszanie padłych dzików przez myśliwych, pracowników służb leśnych i każdego, kto takie zwłoki znalazł do powiatowego lekarza weterynarii.

W związku z sytuacją epidemiologiczną w zakresie choroby Inspekcja Weterynaryjna pobiera próby od każdego padłego w łowisku oraz odstrzelonego chorego dzika, w tym również od dzików zabitych podczas wypadków  drogowych i innych zdarzeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać  w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii   w Dzierżoniowie, ul Batalionów Chłopskich 7 lub pod tel. Nr  748312809 i 748324657.

Informuję, że wirus afrykańskiego pomoru świń nie jest groźny dla człowieka, powoduje wyłącznie duże straty w hodowli trzody chlewnej.

 

Brak możliwości komentowania.