Komunikat w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z jesienno-zimowymi migracjami ptaków

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 13 września 2018 r. w sprawie zagrożenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków, w związku z jesienno-zimowymi migracjami ptaków

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, na podstawie informacji przekazanych przez Głównego Lekarza Weterynarii oraz opinii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dotyczącej aktualnej sytuacji epidemiologicznej, informuje o zagrożeniu ponownego wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terytorium Polski, w związku z jesienno-zimowymi migracjami ptaków, w szczególności z obszarów Rosji.

Powyższe wynika z wystąpienia zakażeń ptaków i ognisk choroby u drobiu spowodowanych wirusami typu H5N8 i H5N6 w Bułgarii, we Włoszech, Holandii i Niemczech w I połowie 2018 r. oraz, w szczególności wystąpienia ok. 80 ognisk choroby u drobiu w Rosji w okresie czerwiec – sierpień 2018 r. spowodowanych wirusem typu H5N2.

Powyższa sytuacja wymaga stosowania przez wszystkich hodowców drobiu zasad bioasekuracji zabezpieczających stada przed zakażeniem, a przede wszystkim zabezpieczenia drobiu, paszy i ściółki przed dostępem ptaków dzikich, w szczególności wodnych.

Informuję, że nadal obowiązuje rozporządzenie  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 722) i określone w nim następujące zakazy i nakazy:

  • zakaz pojenie drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • zakaz wnoszenie na teren gospodarstwa, w którym utrzymywany jest drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych;
  • nakaz utrzymywania drobiu w sposób ograniczający jego kontakt z ptakami dzikimi:
  • nakaz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii miejsc w których utrzymywany jest drób lub inne ptaki, za wyjątkiem ptaków utrzymywanych na stałe w pomieszczeniach mieszkalnych;
  • nakaz utrzymywania drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • nakaz  przechowywania   paszy   oraz   karmienie   i   pojenie   drobiu   w   sposób

zabezpieczający przed dostępem ptaków dzikich;

  • nakaz codziennego przeglądu stad drobiu oraz zgłaszania do powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy dla zwierząt jego zachorowań, w szczególności wystąpienia objawów nerwowych i duszności oraz zwiększonej śmiertelności w stadzie:
  • nakaz oczyszczania i odkażania sprzętu i narzędzi używanych do obsługi drobiu oraz stosowania zasad higieny przez osoby wykonujące czynności związane z jego obsługą;
  • nakaz powstrzymania się przez osoby, które w ciągu 72 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od czynności związanych z obsługą drobiu;
  • nakaz przechowywania ściółki sposób zabezpieczający przed kontaktem z dzikimi ptakami i ich odchodami oraz nabywania i stosowania wyłącznie ściółki zabezpieczonej przed takim kontaktem.

Ponadto   na   fermach   drobiu  obowiązuje  nakaz  wyłożenia  mat  dezynfekcyjnych  przy wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób oraz stosowania odzieży i obuwia ochronnego przez osoby wchodzące do tych budynków.

Dodatkowe informacje można uzyskać oraz dokonać zgłoszenie hodowli drobiu lub utrzymania innych ptaków w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie, ul. Batalionów Chłopskich 7 lub telefonicznie pod Nr  748312809 i 748324657.

Informuję, że wirus ptasiej grypy typu H5N8, H5N6 i H5N2 nie jest groźny dla człowieka, powoduje jedynie duże straty w hodowli drobiu.

Brak możliwości komentowania.