Wymagania przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny oraz warunki, metody uboju i uśmiercania zwierząt w gospodarstwie

Warunki uboju zwierząt na użytek własny I. Warunki produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny 1. Dozwolony jest ubój na terenie gospodarstwa cieląt do szóstego miesiąca życia, świń, owiec, kóz, drobiu oraz zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, w celu produkcji mięsa na użytek własny. 2. Mięso zwierząt poddanych ubojowi w… czytaj więcej Wymagania przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny oraz warunki, metody uboju i uśmiercania zwierząt w gospodarstwie

Czytaj dalej