Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie COVID-19

Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie czasowych zmian w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID- 19

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 433) wprowadzone zostały czasowe zmiany w funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie w następującym zakresie:

1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania pracuje przy minimalnej obsadzie personalnej zapewniającej utrzymanie działalności operacyjnej urzędu oraz realizację pilnych i niezbędnych zadań, w dotychczasowych godzinach pracy urzędu, w dni robocze od godz. 7:30 do godz. 15:30.

2. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Dzierżoniowie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania realizuje zadania i przeprowadza kontrole wyłącznie w przypadkach zagrożenia zdrowia publicznego, zdrowia ludzi lub zwierząt, w tym w zakresie rozpoznawania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt podlegających notyfikacji w Unii Europejskiej, w szczególności afrykańskiego pomoru świń i wysoce zjadliwej grypy ptaków.

3. Wprowadzone zostały czasowe ograniczenia w obsłudze interesantów Obsługa prowadzona jest:
a) drogą telefoniczną pod nr. tel.: 74 8312809; 74 8324658; 606 624 921; 668 191 263; 784 986 793,
b) drogą mailową pod adresem: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl,
c) za pośrednictwem skrzynki podawczej e-PUAP,
d) za pośrednictwem tradycyjnej korespondencji pocztowej,
e) osobiście w Inspektoracie wyłącznie w przypadku spraw pilnych, które nie mogą być załatwione drogą telefoniczną, czy za pośrednictwem jednej z powyższych możliwości.

4. Wprowadzone środki cofnięte zostaną po uchyleniu przedmiotowego rozporządzenia Ministra Zdrowia lub złagodzeniu określonych w nim zakazów i nakazów w stopniu pozwalającym na bezpieczne wykonywanie przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie wszystkich zadań w normalnym trybie.
W tej sprawie zostanie wydany i opublikowany odrębny komunikat.

komunikat PLW COVID-19

Brak możliwości komentowania.