Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie z dnia 8 marca 2023 r. dla właścicieli zwierząt domowych dotyczący aktualnej sytuacji

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie informuje o ciągle istniejącym potencjalnym zagrożeniu wścieklizną zwierząt. Co prawda sytuacja epidemiologiczna w odniesieniu do tej choroby na terenie powiatu dzierżoniowskiego od wielu już lat jest dobra i stabilna, ponieważ ostatni jej przypadek u zwierzęcia dzikiego odnotowano w 2002 roku, ale ciągle istnieje potencjalne zagrożenie zawleczenia tej choroby z innych rejonów kraju, lub rejonów Europy Wschodniej, gdzie w dalszym ciągu stwierdzane są jej ogniska. Związane jest to z dużą migracją ludności na terenie kraju, jak również przyjazdem do Polski ze zwierzętami obywateli Ukrainy, gdzie odnotowuje się częste jej występowanie.

W 2022 roku na terenie kraju wystąpiły 33 przypadki wścieklizny u zwierząt dzikich oraz 3 przypadki u zwierząt domowych, z tego w województwie mazowieckim 27 przypadków u lisów, 1 u borsuka, 2 u psów i 1 u kota, w województwie świętokrzyskim 3 przypadki u lisów oraz w województwie lubelskim 2 przypadki u lisów.

Wścieklizna jest jedną z najgroźniejszych i śmiertelnych chorób odzwierzęcych, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków oraz człowiek. W jej przebiegu występują głównie objawy ze strony centralnego układu nerwowego, takie jak: nadmierna pobudliwość, agresja, spożywanie niejadalnych przedmiotów, niedowłady kończyn, porażenia, które powodują opadanie żuchwy i wypadanie języka, ślinotok, przyjmowanie nienaturalnej pozycji ciała.

Jak wynika z analizy przypadków występowania wścieklizny, z wielu ostatnich lat, głównym transmiterem tej choroby są lisy. W związku z tym należy zachować daleko idąca ostrożność w kontaktach z nimi, zarówno człowieka, jak również zwierząt domowych, także w kontaktach z innymi dzikimi zwierzętami, które mogą przenosić wiele innych chorób lub wystraszone mogą spowodować zranienie człowieka. Nie należy przy tym utożsamiać każdego pojawienia się lisa na terenach zurbanizowanych z zachorowaniem na wściekliznę, ponieważ zwierzęta te zbliżają się do siedzib ludzkich głównie w poszukiwaniu łatwo dostępnego pożywienia.

Pomimo dobrej i stabilnej sytuacji epidemiologicznej w odniesieniu do wścieklizny zwierząt, o której pisałem powyżej, Inspekcja Weterynaryjna, w myśl daleko idącej ostrożności, pobiera próby do badań laboratoryjnych w kierunku wścieklizny od wszystkich zgłoszonych martwych zwierząt dzikich, w szczególności lisów, znalezionych lub zabitych w pobliżu siedzib ludzkich, które miały kontakt z ludźmi, czy zwierzętami domowymi lub takiego kontaktu nie można wykluczyć.

W sytuacji zaobserwowania u zwierzęcia objawów nasuwających podejrzenie wścieklizny bądź też znalezienia martwego dzikiego zwierzęcia, w szczególności lisa, w przypadku którego miał miejsce kontakt z ludźmi, czy zwierzętami domowymi lub takiego kontaktu nie można wykluczyć, należy ten fakt zgłosić do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie. W przypadku uznania, że podejrzenie jest zasadne podjęte zostaną stosowne działania mające na celu potwierdzenie, czy wykluczenie wścieklizny zwierząt, takie jak obserwacja żywego zwierzęcia, czy badanie laboratoryjne zwierzęcia martwego.

Ponadto przypominam, że zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, na terytorium Polski obowiązkowemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie podlegają psy po ukończeniu 3 miesiąca życia. Posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny.

W przypadku wystąpienia opisanych powyżej zdarzeń lub pytań i wątpliwości można kontaktować się osobiście z pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Dzierżoniowie, ul. Batalionów Chłopskich 7, 58-200 Dzierżoniów, na adres e-maila: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl, lub telefonicznie pod numerami: 748312809 i 748324657.


Brak możliwości komentowania.