Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób fizycznych wpisywanych do rejestrów, wykazów i list prowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie, na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwanego dalej: RODO, uprzejmie informuje, że:

1)   współadministratorem danych osobowych:

 1. a) w ramach zadań realizowanych przez Głównego Lekarza Weterynarii jest Główny Lekarz Weterynarii (adres siedziby: ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, kontakt: e-mail: wet@wetgiw.gov.pl, tel: (48) 22 623 17 17, 22 623 20 89),
 2. b) w ramach zadań realizowanych przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii jest Dolnośląski Wojewódzki Lekarz Weterynarii (adres siedziby: Januszowicka 48, 53-135 Wrocław, kontakt: e-mail: sekretariat@wroc.wiw.gov.pl, tel: 71 367 70 16/17),
 3. c) w ramach zadań realizowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Dzierżoniowie (adres siedziby: ul. Batalionów Chłopskich 7, 58-200 Dzierżoniów, kontakt: e-mail: dzierzoniow@wroc.wiw.gov.pl, tel: 74 8312809), który wykonuje obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 13 i 14 RODO;

2) w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych przetwarzanych możliwy jest kontakt pod adresem mailowym lub telefonicznym:

 1. a) w Głównym Inspektoracie Weterynarii:

iod@wetgiw.gov.pl, tel. 22 623 24 81,

 1. b) w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii we Wrocławiu:

iod@wroc.wiw.gov.pl, tel. 71 367 70 16

 1. c) w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Dzierżoniowie:

brzezinski.witold@gmail.com lub tel. 74 8312809;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umów z kontrahentami oraz kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Dzierżoniowie w zakresie niezbędnym do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej administratorowi na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności:

 1. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. 36 z późn. zm.);
 2. b) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 Nr 1855 z późn. zm.);
 3. c) ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2017 Nr 242 z późn. zm.);
 4. d) ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2017 Nr 453 z późn. zm.);
 5. e) 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

4) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, o ile nie będzie to wymagane na mocy przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody;

5)  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji;

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, o ile skorzystanie z tego prawa nie będzie naruszało przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności dotyczących realizacji kompetencji, o których mowa w pkt. 3;

7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności RODO, do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);

Pliki cookies

1. Ciasteczka (ang. cookies) mają na celu odróżnianie osób odwiedzających strony www poprzez przechowywanie informacji, czy i kiedy dany użytkownik odwiedzał w przeszłości stronę internetową. Są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.
Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu
końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego.

2. Na stronie internetowej piwdzierzoniów.pl stosowane są:
a) pliki cookies niezbędne, które są konieczne do prawidłowego działania naszego serwisu. Użycie tych cookies nie wymaga zgody użytkownika. Pliki te są domyślnie zapisywane na urządzeniu użytkownika. Są one aktywne przez czas wizyty na stronie internetowej lub nieco dłużej. Ciasteczka te można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim wypadku strona może nie działać prawidłowo;

Brak możliwości komentowania.